Tехнически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на „Диана Нет“ ООД

1. ОБХВАТ
Този документ определя техническите характеристики и спецификации на интерфейса за свързване на крайните електронни съобщителни устройства на клиентите към мрежата на “Диана Нет” ООД в точка на свързване.
При промени в мрежовите интерфейси, този документ ще бъде своевременно допълван и актуализиран.

2. ОБЩО ОПИСАНИЕ
„Диана Нет” ООД предоставя телекомуникационни услуги чрез крайни устройства със следните интерфейси:

2.1. За достъп до Интернет и услуги за пренос на данни:
Услугите за достъп до Интернет и услугите за пренос на данни се предоставят с помощта устройства с Ethernet интерфейс.
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основавана стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electrical and Electronics Engineers.

2.2 Медна преносна среда
Интерфейсите, които осъществяват тази свързаност на 10/100 Mbps могат да работят в half или full duplex режим.

Един и същи интерфейс се използва за комуникация посредством стандарт 10Base-T (съгласно регламентациите на IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u), както и при използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab). Предаваните пакети следва да отговарят на нормите описани в IEEE 802.3.

IEEE 802.3ab
IEEE 802.3ab

1000BASE-T е гигабитов Ethernet стандарт, използващ медна преносна среда. В съответствие е с IEEE 802.3ab стандарта.

 

TIA/EIA-568
TIA/EIA-568

TIA/EIA-568-А и TIA/EIA-568-B
TIA/EIA-568-А и TIA/EIA-568-B

Описаните по-горе интерфейси за връзка се осъществява посредством конектор RJ45, в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-А или TIA/EIA-568-B.

2.3 Оптична преносна среда

100BASE-FX, пренос на данни по оптични влакна. Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3u.

Медия конвертор + SFP 1000BASE-BX10, IEEE 802.3z стандарт

1000BaseLX/LH, 1000BASE-BX10 GBIC (Gigabit Interface Converter), следва да са съвместими с IEEE 802.3z стандарта.

EPON ONU клиентско устройство, IEEE 802.3ah стандарт
EPON ONU клиентско устройство, IEEE 802.3ah стандарт

1000BASE-PX20 Single SC/PC конектор, следва да са съвместими с IEEE 802.3ah стандарта.

Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3j (10BASE2T), IEEE802.3u (100BASE2TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T)
Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта TIA/EIA-568-А или TIA/EIA-568-B .
Протколите от второ ниво на OSI отговарят на стандартите: Ethernet Version 2, IEEE802.3, IEEE 802.2, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Протоколите от трето ниво на OSI отговарят на стандартите: Internet Protocol Version 4 (IPv4) дефиниран в IETF RFC 791

4. Електромагнитна съвместимост на интерфейсите

Използваното мрежово оборудване, свързано с пускането в експлоатация на гореизброените интерфейси, отговаря на текущите регулации за електромагнитна съвместимост.

• БДС EN 55022  (CISPR 22) – електромагнитни смущения
• БДС EN 50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) – електромагнитни шумоустойчивост
• БДС EN 60950 (IEC950) –  безопасност

Топ