Видеонаблюдение
на жилищен вход или паркинг
съвети към домоуправители

Монтаж на камера за видеонаблюдение на жилищна площадка или вход е необходимо да бъде съгласуван с живущите в блока или кооперацията, в съдействие с домоуправител.

Изброените по-долу съвети, целят да подпомогнат домоуправителя, при желание за инсталация на система за видеонаблюдение.

  • Организирайте общо събрание
  • Опишете брой присъстващи спрямо общ брой собственици
  • Запознайте присъстващите с целите за инсталация на системата за видеонаблюдение
  • На видно място поставете уведомление за взетите на събранието решения
  • След инсталиране на камерите ще бъдат поставени стикери уведомяващи, че обекта е под видеонаблюдение
Топ